Datenschutz

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

Poniżej można znaleźć informacje o naszych stronach pod kątem zbierania i wykorzystywania danych oraz celu tych zabiegów.

I. Wydział odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Yahee GmbH
Dyrektor zarządzający: Tobias Gutekunst
Hans-Grüninger-Weg 11
71706 Markgröningen

Numer telefonu: +49 (0) 7145 / 969850
Numer faksu: +49 (0) 7145 / 9698550
E-mail: info@yaheetech.de

II. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
O ile poniżej nie zostanie zaznaczone inaczej, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowią następujące punkty:
Jeśli dla przetwarzania danych osobowych pozyskana zostanie zgoda danej osoby, to jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. a RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679). Podstawę prawną przy przetwarzaniu danych osobowych, które jest wymagane w ramach realizacji umowy z daną osobą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679). Dotyczy to także procesów przetwarzania, które są wymagane w ramach przygotowań do zawarcia umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679). Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679). Jeśli przetwarzanie jest wymagane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679). W tym przypadku powiadomimy Państwa o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez naszą spółkę lub przez stronę trzecią w osobnej wiadomości.

2. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe są usuwane lub blokowane, gdy nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - o ile żadne rozporządzenia prawne nie nakazują ich dłuższego przechowywania.

3. Bezpieczeństwo danych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych nasze strony internetowe korzystają z rozpowszechnionego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, częściową lub zupełną utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępami technologii.

III. Przetwarzanie danych

1. Dane użytkowe
1.1 Podczas czysto informacyjnych odwiedzin naszych stron Państwa przeglądarka internetowa przekazuje z powodów technicznych automatycznie pewne dane naszym serwerom lub naszemu dostawcy usług hostingowych. Należą do nich:

 • Data i godzina odsłony
 • URL strony, z której użytkownik został przekierowany
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Status odsłony (znaleziony lub nieznaleziony plik)
 • Rodzaj, wersja i język przeglądarki
 • Rodzaj i wersja systemu operacyjnego
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Adres IP i dostawca usługi dostępu do internetu
 • Przesyłana ilość danych

Dane są zapisywane domyślnie w plikach dziennika systemu. Nie zapisujemy tych danych wspólnie z innymi danych osobowymi użytkownika.
1.2 Dane te są używane do umożliwiania użytkowania stron internetowych, do zapewniania bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz do optymalizacji oferty internetowej. Analiza adresu IP użytkownika ma miejsce tylko w przypadku ataku na infrastrukturę sieci. Dalsze przetwarzanie danych następuje co najwyżej po anonimizacji w celach statystycznych. Z tego wynikają także nasze prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).
1.3 Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zebrania danych w celu udostępnienia strony internetowej następuje to już po zakończeniu danej sesji. W przypadku zapisania danych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie siedmiu dni. Dłużysz okres przechowywania danych jest możliwy. W tym przypadku adresy IP są automatycznie skracane, co uniemożliwia identyfikację danego klienta.
1.4 Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO
(rozporządzenie (UE) 2016/679).
1.5 Zbieranie danych w celu udostępnienia stron internetowych i zapisywanie danych w plikach dzienniku jest niezbędne dla funkcjonowania stron internetowych. Z tego powodu użytkownik nie ma opcji zablokowania tych procesów.

2. Stosowanie plików cookie
2.1 Poza powyżej wymienionymi danymi stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane na nośnikach danych urządzeń końcowych użytkowników. Pozwalają na identyfikację przeglądarki za pomocą unikatowej sekwencji znaków. Nie ujawniają jednak w ten sposób bezpośredniej tożsamości użytkownika.
2.2 Celem plików cookie jest ułatwienie korzystania z naszej oferty internetowej, usprawnienie nawigacji i ulepszenie jakości naszych stron internetowych i ich treści. Z tego wynikają także prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).
2.3 Niektóre z utworzonych plików cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu wszystkich zakładek przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Bez stosowania tych plików sesyjnych nasz system uznawałby tego samego użytkownika przy każdych jego odwiedzinach naszych stron za nowego, nieznanego użytkownika. Niektóre funkcje naszych stron nie byłyby wtedy możliwe. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika i umożliwiają rozpoznanie jego przeglądarki w przypadku kolejnych odsłon (tzw. stałe pliki cookie). Także te pliki są automatycznie usuwane po pewnym okresie, który zależy od danego pliku cookie. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki. Można tam także usunąć zapisane dotychczas pliki cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą państwo na stronach pomocy Państwa przeglądarek. Pragniemy zaznaczyć, że akceptacja plików cookie stanowi podstawę dla niektórych funkcji naszych stron internetowych. Po odrzuceniu plików cookie niektóre funkcje naszych stron nie będą dostępne lub nie będą poprawnie wyświetlane.
2.4 Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy stosowaniu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).

3. Korzystanie z usługi Google Analytics
3.1 Na naszych stronach korzystamy z usługi analizy statystyk Google Analytics firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics także opiera się na plikach cookie. Generowane przez plik cookie informacje o odsłonach tych stron internetowych przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwerów Google w USA i tamże zapisywane. Na wszystkich naszych stronach poszerzyliśmy Google Analytics o kod "gat._anonymizeIp();", który zapewnia anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. IP masking). W obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw uczestniczących w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym przesyłany wraz z informacjami użytkowymi adres IP jest skracany przed przekierowaniem danych do serwerów Google w USA. Tylko w sytuacjach wyjątkowych skracanie odbywa się dopiero na serwerach w USA.
3.2 W ramach naszego zlecenia Google wykorzystuje otrzymane informacje do analizy stron internetowych, generowania raportów o aktywności pojedynczych stron i dostarczania innych usług związanych z użytkowaniem stron internetowych i internetu. Dzięki tym danym jesteśmy w stanie stale usprawniać nasze strony internetowe i łatwość ich obsługi. Z tego wynikają także prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).
3.3 Przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę danego systemu adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj lub tutaj.
3.4 Aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, należy kliknąć następujący link. Czynność ta wygeneruje tzw. opt out cookie, który zablokuje zbieranie danych przy kolejnych odsłonach tej strony internetowej: Odrzuć plik cookie (opt out).
Ponadto istnieje możliwość zablokowania zbierania generowanych przez plik cookie i związanych z użytkowaniem stron internetowych danych (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować dostępną pod tym linkiem wtyczkę do przeglądarki. Poza tym mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować lub ograniczyć zapisywanie plików cookie (łącznie z plikiem cookie Google Analytics) w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa przeglądarki. Można tam także usunąć zapisane dotychczas pliki cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą państwo na stronach pomocy Państwa przeglądarek.
3.5 Google przetwarza dane osobowe także w USA i podlega tam Tarczy Prywatności UE-USA, która zapewnia przestrzeganie europejskiej ustawy o ochronie danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
3.6 Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy stosowaniu plików cookie do celów analizy stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).

4. Google Fonts
4.1 Korzystamy z biblioteki czcionek Google Fonts firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Podczas odsłony naszych stron wymagane czcionki są pobierane z serwera usługodawcy, aby wszystkie teksty na danych stronach były poprawnie wyświetlane. Proces ten przesyła usłudze Google przede wszystkim adres IP użytkownika oraz referencyjny adres URL, czyli adres URL naszej strony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
4.2 Korzystanie z Google Fonts umożliwia nam jednolite wyświetlanie naszych stron i optymalizację czasów ich ładowania. Z tego wynikają także prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).
4.3 Google przetwarza dane osobowe także w USA i podlega tam Tarczy Prywatności UE-USA, która zapewnia przestrzeganie europejskiej ustawy o ochronie danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
4.4 Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).

5. Nawiązanie kontaktu
5.1 Na naszych stronach oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami (np. w celu wystosowania zapytania o jakość i/lub dostępność towarów). Może to nastąpić przez udostępniony przez nas formularz lub za pomocą wiadomości e-mail. Jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza, to wprowadzone do niego dane zostaną przesłane do nas i zapisane. Alternatywnie istnieje także możliwość skontaktowania się z nami za pomocą wiadomości e-mail. W tym przypadku przekazane w wiadomości e-mail dane osobowe są przez nas automatycznie zapisywane.
5.2 Przekazane nam w ten sposób dane osobowe zostaną użyte jedynie w ramach odpowiedzi na zadane pytanie lub ewentualnie zawarcia umowy. Z tego wynikają także prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).
5.3 Przesłane przez Państwa dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Staje się tak, gdy zadane pytanie lub omawiana sprawa ulegną ostatecznemu wyjaśnieniu. Obowiązujące regulacje prawne - przede wszystkim terminy przechowywania - pozostają nienaruszone.
5.4 Podstawę prawną dla przetwarzania wymienionych w tej cyfrze danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679). Jeśli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy lub jest wymagane do wypełnienia umowy lub podjęcia kroków poprzedzających zawarcie umowy, to dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679).

IV Przekazywanie danych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko w poniższych przypadkach:
 • Użytkownik udzielił nam jednoznacznej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679);
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679) przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem. Dane przekazywane są zatem w razie potrzeby np. instytucji płatniczej i/lub firmie przesyłkowej lub logistycznej;
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679) przekazanie danych jest w tym przypadku prawnie obowiązkowe.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679) przekazanie danych jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów i nie ma podstaw do założenia, że użytkownik posiada przeważające interesy w ochronie i nieprzekazywaniu swoich danych.

V. Prawa użytkownika, którego dotyczą dane

1. Gdy przetwarzamy dane osobowe, to użytkownik, którego te dane dotyczą, posiada zgodnie z RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679) następujące prawa wobec nas:

1.1 Prawo dostępu - art. 15 RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679)

1.2 Prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679)

1.3 Prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679)

1.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679)

1.5 Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679)

1.6 Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, który się u nas jednak nie odbywa.

1.7 Prawo do wycofania zgody
Użytkownik ma ponadto prawo wycofania w każdej chwili każdej udzielonej w kontekście ochrony danych zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO (rozporządzenie (UE) 2016/679). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma ponadto prawo wnieść skargę przeciwko nam z racji przetwarzania jego danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

2. Wykonywanie praw
W celu wykonywania wymienionych w tym rozdziale praw oraz pytań i zażaleń dotyczących wykorzystywania danych osobowych użytkownicy naszych stron oraz w inny sposób dotknięte naszym postępowaniem osoby mogą się zgłosić bezpośrednio do nas. W tym przypadku prosimy Państwa o wysłanie nam wiadomości e-mail pod adres datenschutz@yaheetech.de lub nadanie pocztą listu z dopiskiem "Ochrona danych osobowych" pod adres podany w rozdziale I.

Adres

Yahee GmbH
Hans-Grüninger-Weg 11
71706 Markgröningen
Niemcy
Telefon: +49.7145.9698555
Fax: +49.497145.9698550